Der er nu udarbejdet en folder, som giver en kort orientering om de aktiviteter, der foregår på Englystparken.

Folderen kan hentes på Englystparken eller downloades her:

pdf 40